O nás

Vzdělávací a kulturní agentura Hlas je veřejná obchodní společnost, která zabezpečuje agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Nejdůležitější aktivitou v této oblasti je realizace regionální pěvecké soutěže Karlovarský hlas.

Společnost dále zprostředkovává Studia v oblasti pedagogických věd dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků. Jedná se o studia doplňková, zařazená do programu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, např. Studium pedagogiky pro vychovatele, Studium speciální pedagogiky pro pedagogy speciálních zařízení a Studium výchovného poradenství. V případě dostatečného počtu zájemců probíhají studia v Karlových Varech.