Vzdělávání pedagogických pracovníků

Naše společnost zprostředkovává Studia v oblasti pedagogických věd dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků.  Jedná se o studia doplňková, zařazená do programu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, např. Studium pedagogiky pro vychovatele, Studium speciální pedagogiky pro pedagogy speciálních zařízení a Studium výchovného poradenství. Studia pro zájemce probíhají v Karlových Varech.